Μουσικοθεραπεία

" Η μουσικοθεραπεία είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιεί ως μέσο έκφρασης την μουσική. Υπάρχουν φορές που η λεκτική έκφραση συναισθημάτων και εμπειριών είναι δύσκολη, όπως στα παιδιά, στα άτομα με ειδικές ανάγκες και χρόνια ψυχικά προβληματα, αλλά και σε περιπτώσεις που δεν έχουμε μάθει λεκτικά να μοιραζόμαστε αυτό που βιώνουμε.
Στη μουσικοθεραπεία στόχος είναι να δημιουργηθεί μια τριαδική σχέση μεταξύ θεραπευτή, θεραπευόμενου και μουσικής ή ήχων, μέσω της οποίας το άτομο θα εκφράσει και θα επεξεργαστεί σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές.
Κατά την διάρκεια της συνεδρίας, θεραπευτής και θεραπευόμενος δημιουργούν ένα μουσικό δρώμενο, είτε ακούγοντας μουσική, είτε χρησιμοποιώντας μουσικά όργανα χωρίς να είναι απαραίτητη η μουσική γνώση. Σε αυτή την διαδικασία δεν είναι το αισθητικό αποτέλεσμα που ενδιαφέρει, αλλά η ανάπτυξη μιας σχέσης όπου το άτομο μπορεί να διευρύνει την εμπειρία του, να έρθει σε επαφή με τα συναισθήματά του/της και με τους άλλους και να αναπτύξει την δημιουργικότητά του.
Το μουσικό δρώμενο μπορεί να γίνει αντικείμενο συζήτησης ή μπορει να οδηγήσει σε άλλους τρόπους έκφρασης, όπως σχέδιο, δημιουργική γραφή ή σωματική κίνηση, πάντα με στόχο την προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και ψυχικής υγείας"

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Συνεδρίες Μουσικοθεραπείας
• Μουσική και Ειδική Αγωγή

JoomShaper